Inne programy do pobrania

Seagull License Server Remote Assistant

Do użycia z klientami Citrix i Remote Desktop

Należy zainstalować Remote Assistant for Seagull License Server na dowolnym komputerze klienckim spełniającym wszystkie z poniższych wymagań:

  • Uruchomiona jest wersja Automation lub Enterprise Automation programu BarTender.
  • Program BarTender działa w sesji klienckiej Citrix XenApp lub Windows Remote Desktop.
  • Używasz tej sesji programu BarTender do drukowania na jednej lub kilku drukarkach podłączonych do komputera klienckiego.

Niezainstalowanie programu SLS Remote Assistant na komputerze klienckim w takiej sytuacji może spowodować zliczanie przez Seagull License Server nadmiernie dużej liczby drukarek w sieci, redukując możliwości dostępu do wszystkich drukarek.

Kliknij tutaj, aby pobrać komponent SLS Remote Assistant:

(Po pobraniu pliku kliknij dwukrotnie, aby uruchomić samorozpakowujący się instalator.)

Aby uzyskać pełne informacje na temat programu SLS Remote Assistant, przeczytaj dokument "Używanie programu BarTender z Remote Desktop Services i Citrix XenApp."

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat działania programu Seagull License Server, należy skorzystać z następujących źródeł:

  • Dokument Licencje dla wersji Automation programu BarTender. (tylko w języku angielskim)
  • W menu głównym programu Seagull License Server kliknij pozycję Pomoc i wybierz opcję Pomoc Seagull License Server.
  • W menu głównym programu BarTender kliknij pozycję Administruj i wybierz pozycję Ustawienia licencjonowania.... Po otwarciu okna dialogowego kliknij przycisk Pomoc.


Czcionka TrueType z przekreślonym zerem

Niektórzy z naszych klientów wyrazili potrzebę posiadania czcionki z przekreślonym zerem. Ta strona zawiera czcionkę TrueType z przekreślonym zerem.

Wykluczenie odpowiedzialności: Ta czcionka dostarczana jest "taka, jaka jest", bez gwarancji ani pomocy technicznej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej czcionki, w tym aktualizacje i odpowiedzi na pytania dotyczące licencji, skontaktuj się z producentem czcionki. Software Renovation Corporation.

Czcionka TrueType z przekreślonym zerem: Crystal