banner-pharmajpg

Oprogramowanie BarTender® do etykiet dla przemysłu farmaceutycznego

Zgodność z globalnymi przepisami dotyczącymi śledzenia i identyfikowania leków na receptę, takimi jak przepisy DSCSA amerykańskiej agencji FDA DQSA oraz europejska dyrektywa w sprawie fałszywych leków, stwarza szereg wyzwań dla branży farmaceutycznej. Podczas gdy te schematy serializacji, pochodzenia elektronicznego i rejestracji zostały wprowadzone w celu ochrony konsumenta, stworzenie zintegrowanego, współpracującego łańcucha dostaw przy zachowaniu zgodności z ewoluującymi przepisami wymaga nowego podejścia do zarządzania danymi. Podczas gdy producenci wdrażają swoje programy identyfikowalności, odkrywają również strategiczne wartości dla swoich branż: Dobrze wdrożony program może pozwolić uzyskać lepszą widoczność łańcucha dostaw, zmniejszyć odpady w procesach zakupów i magazynowania i ogólnie uprościć systemy.

Procesy dotyczące etykiet są ważne z punktu widzenia wdrażania programu serializacji i pochodzenia elektronicznego. Posiadanie właściwego systemu do etykiet — bezpiecznego, sprawdzonego i niezawodnego; integrującego się całkowicie z istniejącymi systemami i sposobami pracy w celu zapewnienia pojedynczego źródła do zarządzania danych; skalującego się i adaptującego do zmieniających się praktyk biznesowych — może stanowić różnicę pomiędzy pomyślnie wdrożoną serializacją, która tworzy obszary zwiększenia efektywności, a systemem złożonym, który tworzy koszty.

Program BarTender stanowi serce rozwiązania etykiet do śledzenia i identyfikowania

Oprogramowanie BarTender® to bezpieczny element zatwierdzonych instalacji u producentów środków farmaceutycznych i firm pakujących na całym świecie. Branża farmaceutyczna wybiera program BarTender ze względu na łatwość jego wdrożenia i technologię zapewniającą możliwość konfiguracji, wspartych przez wiedzę branżową — rozumiemy wyzwania związane z przepisami i procesami, przed którymi staje branża.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną programu BarTender, aby samemu się przekonać, lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.


Integracja

Płynna integracja z systemami ERP, takimi jak Oracle i SAP, umożliwia automatyzację na poziomie przedsiębiorstwa, zapewniając większą dokładność etykiet i poprawiając skuteczność w łańcuchu dostaw.

Kontrola i zgodność

Centralna kontrola w wersjach Enterprise Automation i Automation programu BarTender pozwala połączyć Twoje dane biznesowe z szeregiem różnych drukarek i urządzeń do oznaczania — niezależnie od tego, czy jest to jedno urządzenie w jednej placówce, czy tysiące urządzeń w placówkach na całym świecie.

Program BarTender oferuje bezpieczny, podlegający kontroli kod kreskowy, który pomaga zachować zgodność z przepisami i ciągłość działania przedsiębiorstwa. Każda wersja programu BarTender oferuje ponad 95 różnych symboli, w tym liniowe farmaceutyczne kody GS1 i macierze danych, oraz tradycyjne liniowe, dwuścieżkowe, 2D oraz kolorowe kody farmaceutyczne.

Zabezpieczenia

Program BarTender pomaga spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń branży farmaceutycznej, oferując możliwości pełnego śledzenia w całym procesie etykietowania w wersjach Enterprise Automation i Automation. Warstwy ustawień z możliwością dostosowania zapewniają dodatkowe, rozległe mechanizmy ochronne z funkcjami zabezpieczeń: od prostych ustawień tylko do druku, poprzez złożone uprawnienia bazujące na rolach, po szyfrowanie formatów etykiety.

Elastyczność

Środowisko związane z przepisami i produkcją będzie nadal się zmieniać, natomiast funkcja Intelligent TemplatesTM programu BarTender umożliwi szybką transformację projektów, formatów i procesów dzięki wsparciu wymagań zmieniających się standardów współpracy. Dzięki wszechstronnym i możliwym do dostosowania funkcjom serializacji w wersjach Enterprise Automation i Automation program BarTender pozwala na zachowanie pełnej zgodności z wymaganiami dotyczącymi globalnego śledzenia i identyfikowania — a zdolność programu BarTender do inkrementacji pomiędzy drukarkami w sieci wspiera najlepsze praktyki centralnego zarządzania numerami seryjnymi.


Która wersja programu BarTender jest dla Ciebie najlepsza?

Wybierz poniżej wersję, aby dowiedzieć się więcej, lub pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby poznać wszystkie funkcje programu BarTender i dowiedzieć się, jak mogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z etykietami, kodami kreskowymi i innymi. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego program BarTender to oprogramowanie cieszące się największym zaufaniem.

Tworzenie
(projektowanie i druk)

Wersja Basic

Wersja Professional

Zacznij pracę w zaledwie kilka minut!

Wszystkie funkcje wersji Basic oraz:

 • Projektowanie i drukowanie etykiet, kart, kart magnetycznych i innych.
 • Optymalizacja szybkości drukowania do każdej drukarki lub urządzenia do oznaczania.
 • Projektowanie formularzy wprowadzania danych, oferujących walidację i akceptację danych w czasie drukowania przy użyciu klawiatury lub skanera kodów kreskowych.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

 • Odczyt danych z plików CSV, baz danych i programu Excel. Łatwe wyszukiwanie i wybieranie rekordów do drukowania.
 • Kodowanie etykiet RFID.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Tworzenie i automatyzacja
(projektowanie, druk i kontrola)

Wersja Automation

Wersja Enterprise Automation

Wszystkie funkcje wersji Professional oraz:

Wszystkie funkcje wersji Automation oraz:

 • Automatyczne drukowanie z dowolnego systemu operacyjnego, system lub urządzeniu w odpowiedzi na transakcje danych i żądania SDK.
 • Projektowanie z wykorzystaniem szablonów Intelligent TemplatesTM w celu ograniczenia czynności konserwacyjnych.
 • Zabezpieczenie środowiska drukowania przy użyciu użytkowników i ról grup.
 • Monitorowanie stanu drukowania w czasie rzeczywistym i wyświetlanie szczegółowej historii użycia systemu.

Licencje w zależności od liczby drukarek

 • Druk automatyczny w odpowiedzi na komunikację z interfejsu API usług sieciowych albo protokołu TCP/IP.
 • Integracja z systemami SAP i Oracle.
 • Wykorzystanie centralnego systemu zarządzania, drukowania z poziomu przeglądarki, centralnego przechowywania szablonów z kontrolą wersji, obsługi podpisu elektronicznego, pełnego sterowania za pomocą SDK, kodowania kart inteligentnych i wielu innych.

Licencje w zależności od liczby drukarek


Powiązane informacje

Rozwiązanie branżowe
Zarządzanie etykietami łańcucha dostaw

Program BarTender to rozwiązanie do etykiet dla łańcucha dostaw, wybierane przez globalne firmy produkcyjne, dystrybucyjne, transportowe, 3PL i magazynowe. Dowiedz się, jak program BarTender może pomóc usprawnić działalność Twojej firmy — i zwiększyć efektywność komunikacji z całym łańcuchem dostaw.

Rozwiązanie branżowe
Etykiety urządzeń medycznych

Program BarTender to bezpieczne i darzone zaufaniem oprogramowanie do etykiet, które adaptuje się i skaluje, by spełnić wymagania dzisiejszego globalnego środowiska przepisów i środowiska biznesowego. Dowiedz się, jak program BarTender pomaga firmom produkującym urządzenia medyczne na całym świecie usprawnić ich łańcuchy dostaw i zachować zgodność z przepisami systemu jednolitej identyfikacji urządzeń (UDI).

Dokument
System zabezpieczeń BarTender

Program BarTender obejmuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić firmę, dane i własność intelektualną, jednocześnie pozwalając na zachowanie zgodności z globalnymi standardami prawnymi. Dowiedz się więcej na temat programu BarTender i szyfrowania, dostępu bazującego na rolach, podpisach elektronicznych, śledzenia kontroli i innych.

Arkusz PDF
Oprogramowanie BarTender do etykiet na urządzenia medyczne

Więcej informacji na temat programu BarTender i oznaczeń urządzeń medycznych można znaleźć w poniższym dokumencie do pobrania.

Studium przypadku
Globalna centralizacja i integracja SAP w firmie pakującej Vetter Pharma

Firma Vetter Pharma tworzy, drukuje i nanosi swoje etykiety bezpośrednio z systemu SAP. Dowiedz się, jak program BarTender pomógł firmie Vetter w uproszczeniu systemu etykiet i spełnieniu globalnych wymogów dotyczących serializacji, przy utrzymaniu zgodności z GMP.

Studium przypadku
Etykiety farmaceutyczne zgodne z FDA 21 CFR część 11 dla globalnych przedsiębiorstw o wielu placówkach

Przeczytaj, jak program BarTender przekształcił szereg ręcznych procesów oznaczania, zwiększając efektywność łańcucha dostaw i zmniejszając narażenie, w globalnym, wieloplacówkowym środowisku farmaceutycznym zgodnym z FDA 21 CFR część 11.

Rozwiązanie prawne
BarTender FDA 21 CFR część 11 i GMP

Producenci działający na całym świecie w środowiskach farmaceutycznych i urządzeń medycznych regulowanych przepisami polegają na programie BarTender w kwestii zapewnienia funkcji automatycznych zabezpieczeń, serializacji i identyfikowalności, które pozwolą na uzyskanie zatwierdzenia FDA 21 CFR część 11 ich systemów do etykiet.

Więcej informacji

Rozwiązanie branżowe
Zarządzanie etykietami łańcucha dostaw

Rozwiązanie branżowe
Etykiety urządzeń medycznych

Dokument
System zabezpieczeń BarTender

Arkusz PDF
Oprogramowanie BarTender do etykiet na urządzenia medyczne

Studium przypadku
Globalna centralizacja i integracja SAP w firmie pakującej Vetter Pharma

Studium przypadku
Etykiety farmaceutyczne zgodne z FDA 21 CFR część 11 dla globalnych przedsiębiorstw o wielu placówkach

Rozwiązanie prawne
BarTender FDA 21 CFR część 11 i GMP

Omówienie programu BarTender

Kup program BarTender


Co mówią nasi klienci

"Nasz nowy system pozwolił uzyskać znaczny wzrost jakości. Rozwiązanie OPAL i BarTender® zapewnia tworzenie prawidłowej wersji GMP do zautomatyzowanych procesów drukowania etykiet, dzięki przezroczystemu śladowi weryfikacyjnemu na całej długości łańcucha produkcji. Planujemy dalszą integrację z tymi procesami w ramach naszych trwających projektów globalnej serializacji."

— Kierownik, produkcja kluczowych klientów SAP, Vetter Pharma