banner-supplychainjpg

Oprogramowanie BarTender® do etykiet dla łańcucha dostaw

Ustandaryzowane procesy etykiet w łańcuchu dostaw mogą pomóc osiągnąć cele związane z dokładnością i skutecznością programów Lean i Six Sigma, pozwalając systemom śledzenia na wdrożenie głęboko w cykl produkcyjny i dostarczając możliwości współpracy istotne dla poprawy działania środowisku dostaw na zamówienie i JIT.

Posiadanie właściwego systemu do etykiet — bezpiecznego, sprawdzonego i niezawodnego; integrującego się całkowicie z istniejącymi systemami i sposobami pracy w celu zapewnienia pojedynczego źródła do zarządzania danymi i zamkniętych sposobów pracy; skalującego się i adaptującego do zmieniających się praktyk biznesowych — może stanowić różnicę pomiędzy pomyślnie stosowanym systemem do etykiet, który upraszcza łańcuch dostaw, a systemem złożonym, który tworzy koszty.

Program BarTender to serce transformacji łańcucha dostaw

Oprogramowanie do kodów kreskowych i etykiet BarTender® to integralny element tych strategii logistyki, magazynowania, transportu, zgodności i identyfikowalności w łańcuchach dostaw na całym świecie.

Program BarTender może pomóc przyspieszyć transformację łańcucha dostaw, zapewniając zintegrowane planowanie biznesowe i współpracę, oferując jednocześnie łatwość wdrażania i legendarną pomoc techniczną, poparte wiedzą branżową — rozumiemy konkurencyjne, szybko zmieniające się i złożone środowiska operacyjne dzisiejszych łańcuchów dostaw.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną programu BarTender, aby samemu się przekonać, lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.


Integracja

Płynna integracja z systemami ERP, takimi jak Oracle, SAP i IBM WebSphere, umożliwia automatyzację na poziomie przedsiębiorstwa, dostarczając właściwego wsparcia dla krytycznych procesów, zapewniając większą dokładność etykiet i poprawiając skuteczność w łańcuchu dostaw.

Kontrola i zgodność

Program BarTender umożliwia konsolidację zarządzania procesami i przepływem pracy dotyczącymi etykiet, wdrażając reguły biznesowe i kontrolę procesu, które upraszczają i zwiększają wartość, redukując zbędne i zduplikowane czynności.

Scentralizowana kontrola w wersjach BarTender Enterprise Automation i Automation łączy Twoje dane biznesowe z wieloma drukarkami i urządzeniami do oznaczania — pozwala to ustandaryzować formaty, symbole i funkcje zabezpieczeń w przedsiębiorstwie, przy zachowaniu możliwości do odstępstw geograficznych, takich jak język, przepisy i jednostki miar, niezależnie od tego, czy używane jest jedno urządzenie w jednej placówce, czy tysiące urządzeń w placówkach na całym świecie.

Zabezpieczenia

Program BarTender umożliwia zachowanie zgodności z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń procesów etykiet w środowiskach regulowanych. Firmy w branży spożywczej, produkcyjnej i przetwarzania, oraz w branży farmaceutycznej służbie zdrowia i produkcji urządzeń medycznych polegają na warstwach konfigurowanych ustawień programu BarTender, które dodają szerokie mechanizmy ochrony do środowiska druku, przy funkcjach zabezpieczeń od podstawowych ustawień tylko do druku do złożonych uprawnień bazujących na uprawnieniach z szyfrowaniem formatu etykiety.

Wersje Enterprise Automation i Automation programu BarTender obejmują pełną kontrolę, pozwalając szybko zareagować w przypadku wycofania produktu lub inspekcji w placówce, gwarantując precyzyjną możliwość śledzenia i identyfikacji. Niezależnie od tego, gdzie prowadzisz działalność i jakich przepisów musisz przestrzegać, program BarTender pozwala na identyfikowalność zachowania zgodności.

Elastyczność

Zdolność do szybkiego reagowania na zmiany popytu i podaży oraz obrót magazynowy mogą zmniejszyć czasy przetwarzania i związane z tym koszty. Funkcja Intelligent Templates™ programu BarTender oferuje zdolność wykonywania i niezwłocznego wdrażania zmian projektu, danych i formatu w całym przedsiębiorstwie.

Program BarTender zawiera ponad 400 wstępnie sformatowanych, gotowych do użycia elementów kodów kreskowych, bazujących na 59 różnych symbolach oraz 12 standardach kodów kreskowych. Kodowanie typów znaczników RFID obejmuje EPC Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, Picotag i inne, z obsługą dla wszystkich formatów danych EPC.


Która wersja programu BarTender jest dla Ciebie najlepsza?

Wybierz poniżej wersję, aby dowiedzieć się więcej, lub pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby poznać wszystkie funkcje programu BarTender i dowiedzieć się, jak mogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z etykietami, kodami kreskowymi i innymi. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego program BarTender to oprogramowanie cieszące się największym zaufaniem.

Tworzenie
(projektowanie i druk)

Wersja Basic

Wersja Professional

Zacznij pracę w zaledwie kilka minut!

Wszystkie funkcje wersji Basic oraz:

 • Projektowanie i drukowanie etykiet, kart, kart magnetycznych i innych.
 • Optymalizacja szybkości drukowania do każdej drukarki lub urządzenia do oznaczania.
 • Projektowanie formularzy wprowadzania danych, oferujących walidację i akceptację danych w czasie drukowania przy użyciu klawiatury lub skanera kodów kreskowych.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

 • Odczyt danych z plików CSV, baz danych i programu Excel. Łatwe wyszukiwanie i wybieranie rekordów do drukowania.
 • Kodowanie etykiet RFID.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Tworzenie i automatyzacja
(projektowanie, druk i kontrola)

Wersja Automation

Wersja Enterprise Automation

Wszystkie funkcje wersji Professional oraz:

Wszystkie funkcje wersji Automation oraz:

 • Automatyczne drukowanie z dowolnego systemu operacyjnego, system lub urządzeniu w odpowiedzi na transakcje danych i żądania SDK.
 • Projektowanie z wykorzystaniem szablonów Intelligent TemplatesTM w celu ograniczenia czynności konserwacyjnych.
 • Zabezpieczenie środowiska drukowania przy użyciu użytkowników i ról grup.
 • Monitorowanie stanu drukowania w czasie rzeczywistym i wyświetlanie szczegółowej historii użycia systemu.

Licencje w zależności od liczby drukarek

 • Druk automatyczny w odpowiedzi na komunikację z interfejsu API usług sieciowych albo protokołu TCP/IP.
 • Integracja z systemami SAP i Oracle.
 • Wykorzystanie centralnego systemu zarządzania, drukowania z poziomu przeglądarki, centralnego przechowywania szablonów z kontrolą wersji, obsługi podpisu elektronicznego, pełnego sterowania za pomocą SDK, kodowania kart inteligentnych i wielu innych.

Licencje w zależności od liczby drukarek


Powiązane informacje

Rozwiązanie prawne
Globally Harmonized System (GHS)

GHS wprowadzono w celu stworzenia przejrzystej i spójnej metody komunikacji informacji na temat środków chemicznych za pomocą etykiet i dokumentacji. Jednak firmy chemiczne nie uznają tych wymagań za przejrzyste, ani spójne. Dowiedz się więcej na temat GHS i tego, jak program BarTender może pomóc Twojej firmie zachować zgodność niezależnie od miejsca, w którym działa.

Dokument
System zabezpieczeń BarTender

Program BarTender obejmuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić firmę, dane i własność intelektualną, jednocześnie pozwalając na zachowanie zgodności z globalnymi standardami prawnymi. Dowiedz się więcej na temat programu BarTender i szyfrowania, dostępu bazującego na rolach, podpisach elektronicznych, śledzenia kontroli i innych.

Więcej informacji

Rozwiązanie prawne
Globally Harmonized System (GHS)

Dokument
System zabezpieczeń BarTender

Omówienie programu BarTender

Kup program BarTender


Co mówią nasi klienci

"Zdolność programu BarTender do integracji z dowolnym systemem ERP i zarządzania oraz tworzenia dokumentów SDS w połączeniu z łatwą w użyciu i wszechstronną funkcją Intelligent Templates™ sprawiły, że jest to produkt wybierany do integracji i sprostania wyzwaniom związanym z zachowaniem zgodności z etykietami GHS przez wszystkich naszych klientów z branży chemicznej.”
—Rick Schilling, Prezes, Integrated Productivity Systems (IPSi)