banner-chemicalsjpg

Etykiety dla GHS (Global Harmonized System)

Program BarTender® to zintegrowany element strategii etykiet GHS placówek chemicznych na całym świecie, wdrożony u 100 najlepszych producentów ICIS, a także w placówkach lokalnych i regionalnych. Placówki branży chemicznej wybierają program BarTender ze względu na łatwość jego wdrożenia i możliwość konfigurowania technologii, wspartych przez wiedzę branżową — rozumiemy wyzwania związane z przepisami i łańcuchem dostaw dla producentów i dystrybutorów substancji chemicznych.


Informacje o GHS

ONZ zaadoptowała globalny zharmonizowany system klasyfikacji i oznaczania środków chemicznych (GHS) w 2002 roku w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników i uproszczenia globalnego handlu poprzez określenie szeregu reguł obejmujących szkolenie, oznaczanie produktu i dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa, która identyfikuje substancje chemiczne i metody bezpiecznego obchodzenia się z nimi w miejscu pracy. ONZ przegląda i koryguje GHS co dwa lata, a wersja szósta została wydana w 2015 roku.

Każdy kraj członkowski ONZ decyduje, które kategorie i elementy systemu zaadoptuje oraz ustala własnych harmonogram ich wdrażania.

W Stanach Zjednoczonych GHZ zaadoptowano w 2012 roku z terminami zgodności rozłożonymi na lata 2014, 2015 i 2016. GHS jest administrowane przez OSHA i nazywane jest czasami HazCom 2012. Należy pamiętać, że głównym celem OSHA jest bezpieczeństwo miejsca pracy. Gdy produkt jest w posiadaniu jednego z Twoich pracowników, jest obsługiwany, przechowywany lub transportowany, według OSHA ponosisz odpowiedzialność za jego prawidłowe oznaczenie. Pracownicy zawsze muszą mieć dostęp do pełnych informacji na temat zagrożeń.

W Unii Europejskiej GHS nazywa się CLP, skrót od "EC Regulation no. 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures." Został zaadoptowany w 2008 roku i obowiązuje od 2009 roku. CLP jest administrowany przez agencję European Chemicals Agency (ECHA).

GHS jest w pełni wdrożony w Japonii, Korei, Nowej Zelandii i na Tajwanie, w Chinach, podczas gdy inne kraje APAC znajdują się w różnych stadiach adopcji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy najechać kursorem myszy na mapę, aby wyświetlić stan wdrażania GHS dla wybranych krajów i regionów.

Kraje/regiony, które już wdrożyły GHS
Kraje/regiony, które są w trakcie wdrażania GHS
Należy najechać kursorem myszy na mapę, aby wyświetlić stan wdrażania GHS dla wybranych krajów i regionów.
Brazylia
Czyste substancje muszą być prawidłowo sklasyfikowane, zapakowane i oznakowane i dostarczone z SDS. Mieszane chemikalia muszą być zgodne do 1 czerwca 2015 r. Brazylijski portugalski jest wymaganym językiem dla etykiet i dokumentacji.
Kanada
Agencja Health Canada opublikowała projekt wniosku wdrażania GHS, a okres składania komentarzy upłynął 15 września 2013 r. Oczekiwanie na ostateczną regułę.
Chiny
Zaimplementowana dla transportu, SDS, etykiet i klasyfikacji
Unia Europejska / EEA
Przepisy ds. klasyfikacji, etykiet i pakowania (CLP) zrównują kraje Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego z GHS, które są w pełni wdrożone dla substancji. Termin do pełnej zgodności dla mieszanin to 1 czerwca 2015 r. Turcja, która niedawno przystąpiła do UE, ustaliła termin zgodności dla substancji na 1 stycznia 2013 r. Kandydująca do UE Macedonia jest w trakcie wdrażania GHS.
Indie
Projekt przepisów wydany w 2011 roku. Od października 2013 r. ostateczne przepisy nie zostały opublikowane.
Japonia
Japonia rozpoczęła proces GHS w 2001 r., a rozporządzenie jest w pełni zaimplementowane.
Federacja Rosyjska
Przyjęcie reguł GHS jest dobrowolne. W pełni wdrożone dla transportu towarów niebezpiecznych. Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) przyjęła rozporządzenie, które sprawi, że zgodność GHS będzie prawnie wiążąca od lipca 2017 r., jeśli państwa członkowskie (Rosja, Kazachstan i Białoruś) osiągną porozumienie w sprawie implementacji.
Stany Zjednoczone
1 grudnia 2013 r. minął termin szkolenia pracowników z zakresu nowych formatów etykiet i SDS; 1 grudnia, 2015 r. minął termin dostosowania przepisów do GHS, z wyjątkiem dystrybutorów, którzy mogą nadal wysyłać produkty od dostawców, oznaczone w starym systemie; 1 czerwca 2016 r. wszystkie substancje chemiczne, przechowywane i transportowane w USA, muszą być oznakowane i transportowane zgodnie z przepisami GHS.
Meksyk
W pełni wdrożone, jednak zgodność z GHS w Meksyku jest nie obowiązkowa, ani wymuszana.
Australia
Część 7.1 modelowych przepisów Work Health and Safety Regulations (WHS) obowiązywać będzie od 31 grudnia 2016 r. Standardy te są zgodne z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.
Tajwan
GHS jest w pełni wdrożone na Tajwanie.
Serbia
Termin dla zgodności w Dzienniku Urzędowym Republiki Serbii nr 64/10 to 1 czerwca 2015 r. Język serbski musi znajdować się na etykiecie, ale istnieją przepisy do uwzględniania innych języków. Przepisy tego rozporządzenia są ściśle zgodne z UE CLP.
Malezja
Termin realizacji wdrożenia ustawy Occupational Safety and Health Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals (CLASS) w Malezji to 17 kwietnia 2015. Ten przepis ściśle odzwierciedla system GHS Narodów Zjednoczonych.

Wytyczne dotyczące wymagań OSHA, luty 2015

Wielu użytkowników w łańcuchu dostaw produktów chemicznych w Stanach Zjednoczonych uznało, że system OSHA GHS, obowiązujący od 1 czerwca 2015 roku jest kłopotliwy do wdrożenia. OSHA niedawno zmniejszyło nacisk na przemysł chemiczny w postaci uznaniowej polityki wymagań.

Do 9 lutego 2017 roku OSHA nie będzie wymieniać tych członków łańcucha dostaw produktów chemicznych, którzy nie dotrzymali terminu 1 czerwca 2015 w kwestii dostarczenia etykiet zgodnych z GHS i dokumentów SDS z powodu braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dostawców.

Firma, aby mogła zostać objęta tym uznaniowym zmniejszeniem nacisku, musi dostarczyć następujące dokumenty:

 • Udokumentowane próby uzyskania niezbędnych informacji od dostawców.
 • Udokumentowane próby uzyskania informacji z innych źródeł.
 • Udokumentowane próby klasyfikacji danych samemu.
 • Przejrzysty termin dochowania zgodności.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową OSHA.


Etykieta GHS

GHS wprowadzono w celu stworzenia przejrzystej i spójnej metody komunikacji informacji na temat środków chemicznych za pomocą etykiet i dokumentacji. Jednak przy zbliżających się terminach wdrażania, firmy chemiczne nie uznają tych wymagań za przejrzyste, ani spójne.

Jakie są obowiązkowe elementy etykiety i jak są używane? Najedź kursorem myszy na niebieskie punkty z boku etykiety, aby dowiedzieć się więcej.

Nazwa produktu

Słowo sygnałowe

Jedno z dwóch słów sygnałowych, OSTRZEŻENIE dla produktów charakteryzowanych jako "mniej niż poważne lub nie zagrażające życiu zagrożenie", lub NIEBEZPIECZEŃSTWO dla produktów charakteryzowanych jako "poważne lub potencjalnie zagrażające życiu zagrożenie"

Oświadczenia dotyczące zagrożeń (oświadczenia H)

71 oświadczeń H zawiera ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska związane z produktem. Przynajmniej jedno musi pojawić się na etykiecie GHS. Oświadczenia H zastępują europejskie frazy R.

Oświadczenia dotyczące środków ostrożności (oświadczenia P)

Na każdej etykiecie znajduje się przynajmniej od jednego do sześciu oświadczeń P. Każde dotyczy piktogramu na etykiecie i opisuje instrukcje dotyczące przechowywania, obsługi i pierwszej pomocy. Oświadczenia P zastępują europejskie oświadczenia S.

Identyfikator produktu

Produkt jest zwykle identyfikowany za pomocą numeru CAS lub IUPAC.

 • IUPAC to ciąg liter, cyfr i myślników, identyfikujący związki organiczne i może składać się z dziesiątków znaków.
 • Numery CAS są podzielone na trzy części za pomocą myślników, pierwsza część składa się z 1 do siedmiu cyfr, druga część z dwóch cyfr, a trzecia z jednej cyfry.

Identyfikacja dostawcy

Nazwa, adres, numer telefonu dostawcy muszą znajdować się na etykiecie.

Piktogramy

Istnieje dziewięć czarnych, białych i czerwonych piktogramów GHS w kształcie rombu, z których każdy szybko identyfikuje środki ostrożności dotyczące obsługi. Na etykiecie nie mogą pojawić się żadne puste czerwone romby.

Informacje dodatkowe

Mogą to być dowolne wybrane przez dostawcę informacje: kod kreskowy, adres URL strony internetowej, logo firmy, dane magazynowe, informacje kontaktowe dla zespołów HazMat. Informacje dodatkowe mogą być wydrukowane w kolorze, aby przekazywać w ten sposób dodatkowe informacje i zachować zgodność z wymogami dotyczącymi marki.

Wymagania dotyczące rozmiaru etykiety

Należy zwrócić uwagę, że w UE piktogramy muszą mieć rozmiar przynajmniej 1/15 rozmiaru etykiety.

Pojemnik Minimalny rozmiar etykiety (mm)
<3> 74 x 52
3-5 litry 105 x 74
5-500 litry 148 x 105
>500 litry 210 x 148

Kwestie dotyczące drukowania etykiet GHS

Drukowanie etykiet monochromatycznych (jednokolorowych) było zwykle wykonywane w chemicznych placówkach produkcyjnych i magazynach. Ale to się zmienia — praktycznie we wszystkich krajach piktogramy GHS wymagają czerwonego obramowania. Użycie wstępnie zadrukowanego nośnika etykiety z czerwonymi rombami jest opcją, ale ta metoda wymaga od operatora wybrania nośnika o właściwej liczbie i ułożeniu czerwonych rombów. Zwykły błąd użytkownika może doprowadzić do braku zgodności i kar.

Ponadto produkty wymagające certyfikatu International Maritime Dangerous Goods (IMDG) również będą wymagać, aby etykieta spełniała specyfikację BS5609 dotyczącą przyklejania i zachowania koloru w słonej wodzie. Mimo iż zgodność z BS5609 jest w dużym stopniu uzależniona od nośnika użytego do drukowania etykiety, nie wszystkie systemu drukowania są w stanie wytworzyć etykietę, która przejdzie wymagane testowanie.

Wielu z naszych partnerów oferuje drukarki zaprojektowane specjalnie tak, by pomóc firmom chemicznym spełnić wymogi nowych standardów GHS. Ponieważ architektura drukowania programu BarTender jest zbudowana w oparciu o standardy sterownika Microsoft, stanowimy adaptowalną część rozwiązania GHS, niezależnie od wybranego sterownika drukarki Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania zgodnego z GHS, skontaktuj się z nami, a skontaktujemy Cię ze sprzedawcą programu BarTender, który pomoże dokonać prawidłowego wyboru.


BarTender i GHS: Niezawodne. Skalowalne. Adaptowalne.

Program BarTender® to bezpieczne i godne zaufania oprogramowanie do etykiet, które adaptuje się w celu spełnienia wymogów globalnych przepisów i potrzeb biznesowych branży chemicznej.

Za pomocą programu BarTender można tworzyć i automatyzować produkcję etykiet GHS z centralną kontrolą i zabezpieczeniami. Użyj programu BarTender do połączenia danych na temat produktu i przepisu z szeregiem drukarek, w ten sam prosty sposób w przypadku jednej drukarki w jednej placówce, co w przypadku tysięcy drukarek z wielu rodzin drukarek w całej Twojej globalnej sieci.

Każda wersja programu BarTender obsługuje każdy nowoczesny system zapisu, pozwalając Twojej firmie na globalny rozwój i zachowanie zgodności. Dostarczana jest również kolekcja znaków GHS bazujących na czcionkach: Należy jej użyć do drukowania piktogramów na wstępnie sformatowanym nośniku etykiet, lub do utworzenia własnych piktogramów z czerwonym obramowaniem.

Przykładowy szablon etykiety programu BarTender

Automatyzacja wdrażania etykiet GHS może zminimalizować ryzyko błędu użytkownika, który występuje w systemach ręcznych, i może pomóc zmniejszyć współpracę w placówce i w łańcuchu dostaw. Firmy chemiczne na całym świecie tworzą i automatyzują swoje programy etykiet GHS w oparciu o technologię dostępną w przykładowej etykiecie w wersjach BarTender Automation i Enterprise Automation.

Użyj przykładowej etykiety programu BarTender jako punktu początkowego do automatyzacji produkcji własnych etykiet GHS. Przykładowa etykieta stanowi połączenie pomiędzy Twoimi danymi — pochodzącymi z globalnego systemu ERP, baz danych firm trzecich, baz wewnętrznych lub nawet arkusza kalkulacyjnego na dysku twardym — i Twoją drukarką. Dane etykiety można powiązać z dokumentem SDS produktu, pomagając uprościć procesy przepływu w placówce, przy realizacji inicjatyw EHS&S. Wbudowane reguły biznesowe pomagają zarządzać zgodnością piktogramów, a funkcja automatycznego dostosowania rozmiaru piktogramu w programie BarTender maksymalizuje użycie przestrzeni etykiety i optymalizuje widoczność dla zachowania bezpieczeństwa.

Twój zaufany partner GHS

Program BarTender to Twój zaufany partner GHS. Wyświetl nasz krótki film i dowiedz się, jak łatwo można tworzyć etykiety zgodne z GHS w programie BarTender. Obejrzyj nasze seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, co musisz wiedzieć na temat GHS i wdrażania właściwego rozwiązania dla swojej firmy. Przejrzyj stronę internetową i odkryj jej interaktywną zawartość — dowiedz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć na temat systemu GHS: Elementy etykiety, globalne terminy i kwestie związane z drukowaniem.


Która wersja programu BarTender jest dla Ciebie najlepsza?

Wybierz poniżej wersję, aby dowiedzieć się więcej, lub pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby poznać wszystkie funkcje programu BarTender i dowiedzieć się, jak mogą sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z etykietami, kodami kreskowymi i innymi. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego program BarTender to oprogramowanie cieszące się największym zaufaniem.

Tworzenie
(projektowanie i druk)

Wersja Basic

Wersja Professional

Zacznij pracę w zaledwie kilka minut!

Wszystkie funkcje wersji Basic oraz:

 • Projektowanie i drukowanie etykiet, kart, kart magnetycznych i innych.
 • Optymalizacja szybkości drukowania do każdej drukarki lub urządzenia do oznaczania.
 • Projektowanie formularzy wprowadzania danych, oferujących walidację i akceptację danych w czasie drukowania przy użyciu klawiatury lub skanera kodów kreskowych.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

 • Odczyt danych z plików CSV, baz danych i programu Excel. Łatwe wyszukiwanie i wybieranie rekordów do drukowania.
 • Kodowanie etykiet RFID.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Tworzenie i automatyzacja
(projektowanie, druk i kontrola)

Wersja Automation

Wersja Enterprise Automation

Wszystkie funkcje wersji Professional oraz:

Wszystkie funkcje wersji Automation oraz:

 • Automatyczne drukowanie z dowolnego systemu operacyjnego, system lub urządzeniu w odpowiedzi na transakcje danych i żądania SDK.
 • Projektowanie z wykorzystaniem szablonów Intelligent TemplatesTM w celu ograniczenia czynności konserwacyjnych.
 • Zabezpieczenie środowiska drukowania przy użyciu użytkowników i ról grup.
 • Monitorowanie stanu drukowania w czasie rzeczywistym i wyświetlanie szczegółowej historii użycia systemu.

Licencje w zależności od liczby drukarek

 • Druk automatyczny w odpowiedzi na komunikację z interfejsu API usług sieciowych albo protokołu TCP/IP.
 • Integracja z systemami SAP i Oracle.
 • Wykorzystanie centralnego systemu zarządzania, drukowania z poziomu przeglądarki, centralnego przechowywania szablonów z kontrolą wersji, obsługi podpisu elektronicznego, pełnego sterowania za pomocą SDK, kodowania kart inteligentnych i wielu innych.

Licencje w zależności od liczby drukarek


Powiązane informacje

Rozwiązanie prawne
Global Harmonization System (GHS)

GHS wprowadzono w celu stworzenia przejrzystej i spójnej metody komunikacji informacji na temat środków chemicznych za pomocą etykiet i dokumentacji. Jednak firmy chemiczne nie uznają ich wymagań za przejrzyste, ani spójne. Dowiedz się więcej na temat GHS i tego, jak program BarTender może pomóc Twojej firmie zachować zgodność niezależnie od miejsca, w którym działa.

Rozwiązanie branżowe
Zarządzanie etykietami łańcucha dostaw

Program BarTender to rozwiązanie do etykiet dla łańcucha dostaw, wybierane przez globalne firmy produkcyjne, dystrybucyjne, 3PL i magazynowe. Dowiedz się, jak program BarTender może pomóc usprawnić działalność Twojej firmy — i zwiększyć efektywność komunikacji z całym łańcuchem dostaw.

Arkusz PDF
Uproszczone etykiety dla branży chemicznej z zachowaniem zgodności

Więcej informacji na temat programu BarTender i etykiet chemicznych można znaleźć w przedstawionym dokumencie do pobrania.

Seagull Scientific jest dumna z tego, że jest jednostką stowarzyszoną organizacji National Association of Chemical Distributors (NACD), będąc jedynym dużym producentem oprogramowania do etykiet, kodów kreskowych i RFID, wybranym na członka NACD.

Więcej informacji

Rozwiązanie branżowe
BarTender do etykiet chemicznych

Elementy etykiety GHS
Piktogramy

Elementy etykiety GHS
Oświadczenia H i oświadczenia P

Rozwiązanie branżowe
Program BarTender do zarządzania etykietami łańcucha dostaw

Arkusz PDF
BarTender do etykiet chemicznych

Omówienie programu BarTender

Kup program BarTender


Co mówią nasi klienci

"Zdolność programu BarTender do integracji z dowolnym systemem ERP i zarządzania oraz tworzenia dokumentów SDS w połączeniu z łatwą w użyciu i wszechstronną funkcją Intelligent Templates™ sprawiły, że jest to produkt wybierany do integracji i sprostania wyzwaniom związanym z zachowaniem zgodności z etykietami GHS przez wszystkich naszych klientów z branży chemicznej."
—Rick Schilling, Prezes, Integrated Productivity Systems (IPSi)