BarTender®: Cztery wersje na każdą okazję

Cztery wersje programu BarTender umożliwiają łatwą aktualizację systemu w miarę rozwoju działalności, bez ponoszenia dodatkowych kosztów i konieczności nabywania produktów dodatkowych.

Szybki wybór wersji

Tworzenie
(projektowanie i druk)

Wersja Basic

Wersja Professional

Zacznij pracę w zaledwie kilka minut!

Wszystkie funkcje wersji Basic oraz:

 • Projektowanie i drukowanie etykiet, kart, kart magnetycznych i innych.
 • Optymalizacja szybkości drukowania do każdej drukarki lub urządzenia do oznaczania.
 • Projektowanie formularzy wprowadzania danych, oferujących walidację i akceptację danych w czasie drukowania przy użyciu klawiatury lub skanera kodów kreskowych.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

 • Odczyt danych z plików CSV, baz danych i programu Excel. Łatwe wyszukiwanie i wybieranie rekordów do drukowania.
 • Kodowanie etykiet RFID.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Tworzenie i automatyzacja
(projektowanie, druk i kontrola)

Wersja Automation

Wersja Enterprise Automation

Wszystkie funkcje wersji Professional oraz:

Wszystkie funkcje wersji Automation oraz:

 • Automatyczne drukowanie z dowolnego systemu operacyjnego, system lub urządzeniu w odpowiedzi na transakcje danych i żądania SDK.
 • Projektowanie z wykorzystaniem szablonów Intelligent TemplatesTM w celu ograniczenia czynności konserwacyjnych.
 • Zabezpieczenie środowiska drukowania przy użyciu użytkowników i ról grup.
 • Monitorowanie stanu drukowania w czasie rzeczywistym i wyświetlanie szczegółowej historii użycia systemu.

Licencje w zależności od liczby drukarek

 • Druk automatyczny w odpowiedzi na komunikację z interfejsu API usług sieciowych albo protokołu TCP/IP.
 • Integracja z systemami SAP i Oracle.
 • Wykorzystanie centralnego systemu zarządzania, drukowania z poziomu przeglądarki, centralnego przechowywania szablonów z kontrolą wersji, obsługi podpisu elektronicznego, pełnego sterowania za pomocą SDK, kodowania kart inteligentnych i wielu innych.

Licencje w zależności od liczby drukarek


Pełna lista funkcji

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Funkcja jest w pełni obsługiwana
= Częściowo obsługiwana
= Obsługuje współdzielone, centralne bazy danych
= Obsługuje wyłącznie lokalne bazy danych
= Obsługuje wszystkie drukarki i zadania drukowania w sieci
= Działa tylko w przypadku drukarek lokalnych i sieciowych (oraz zadań drukowania), które mają sterowniki zainstalowane na lokalnym komputerze

Tryb porównania bieżącej funkcji:

WERSJE: B P A EA
OGÓLNE
Licencjonowanie w oparciu o liczbę użytych drukarek
Licencjonowanie w oparciu o liczbę użytych komputerów PC
Bezpłatna pomoc techniczna dla prawidłowo zarejestrowanych użytkowników
Pomoc kontekstowa bazująca na HTML
Interfejs użytkownika przetłumaczony na ponad 20 języków
APLIKACJE TOWARZYSZĄCE
Integration Builder tworzy interfejsy integracji, pozwalające na sterowanie programem BarTender z innych programów
Administration Console oferuje pojedynczy punkt kontroli bezpieczeństwa, zarządzania integracjami, monitorowania usług związanych z programem BarTender i zarządzania systemową bazą danych BarTender
Printer Maestro administruje drukarkami i kolejkami wydruku w sieci
Librarian kontroluje dostęp, steruje sposobem pracy oraz śledzi wersje dokumentów BarTender i plików pokrewnych zapisanych w zabezpieczonej bazie danych
History Explorer wyświetla rejestry zapisane w systemowej bazie danych BarTender
Reprint Console umożliwia ponowne drukowanie wcześniej drukowanych zadań
Print Station oferuje prosty interfejs "za jednym kliknięciem" do wybierania i drukowania dokumentów BarTender
Batch Maker umożliwia definiowanie i drukowanie "wsadów" złożonych z wielu formatów etykiet
Print Portal oferuje intuicyjny interfejs na bazie przeglądarki, służący do wybierania i drukowania dokumentów BarTender, z obsługą tabletów i smartfonów oraz możliwością drukowania z chmury
TWORZENIE SZABLONÓW
Prawdziwy tryb WYSIWYG projektowania szablonów
Kreator nowego dokumentu gwarantuje prawidłowy wybór drukarki i umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości drukowania
Projektowanie i drukowanie dwustronne ("dupleks")
Tworzenie wszystkich obiektów, w tym tekstu, kodów kreskowych, linii, pól, kształtów i obrazów graficznych poprzez wskazanie i kliknięcie
Uproszczenie konwersji ze starszych systemów poprzez import i rozjaśnianie zdjęć starych etykiet, kart lub znaczników do użycia jako pomoc w projektowaniu
Nieograniczona liczba operacji cofania/ponawiania
Zmiana rozmiaru i położenia obiektów za pomocą wybranej metody: Mysz, klawisze strzałek, wpisywanie wartości
Funkcje do automatycznego wyrównywania wielu obiektów
Intelligent TemplatesTM: Umieść obiekty na osobnych, blokowanych warstwach w celu drukowania warunkowego i bezpieczeństwa edycji; za pomocą rozwiązań programowych obiekty szablonów można zmodyfikować w czasie zadań drukowania
Obracanie linii, kształtów, tekstu i grafiki o jedną dziesiątą stopnia
Funkcje "Przesuń na wierzch" i "Przesuń pod spód"
Grupuj i rozgrupuj wiele obiektów
Widok bazy danych na żywo w obszarze obiektów i projektowania szablonu
Eksport kodów kreskowych do innych programów
Obsługa pełnego koloru, wzoru i gradientu dla wszystkich obiektów szablonów
Opcjonalne automatyczne krawędzie tekstu, kodów kreskowych i grafiki
Połączenie wielu obiektów szablonów w komponenty wielokrotnego użytku
Biblioteka "gotowych do druku" etykiet, kart i szablonów znaczników
Widok miniatur zapisanych dokumentów BarTender widoczny zarówno w programie BarTender, jak i w Eksploratorze systemu Windows
Jednostki metryczne i anglosaskie
MATERIAŁ ETYKIET I INNE MATERIAŁY
Projektuj szablony na obszarze o długości i/lub szerokości 3,25 m (128 cali) (podlega ograniczeniom drukarki i sterownika)
Dowolna liczba etykiet, kart lub znaczników ułożona w dowolnej liczbie wierszy i/lub kolumn na arkusz
Kreator ustawień strony pomaga w prawidłowym określeniu wymiarów nośnika
Baza danych zawierająca tysiące rozmiarów markowych etykiet, kart i znaczników
Obsługa nośników prostokątnych, okrągłych i eliptycznych
TEKST
Obsługa różnorodnych czcionek: Czcionki OpenType, TrueType, Adobe, PostScript, pobierane i fabrycznie zainstalowane w drukarce
Edycja i wymiarowanie tekstu na ekranie
Wydajne formatowanie Rich Text za pomocą edytora ekranowego WYSIWYG
Rozciąganie tekstu w poziomie lub w pionie
Automatyczne zmienianie rozmiaru tekstu w locie, aby zmieścił się na określonej wysokości i szerokości
Formatowanie paragrafu: Wiele metod wyrównania, kontroli odstępów między wierszami, wcięć i odstępów między paragrafami
Kerning i kontrola odstępów między znakami
Obrysy czcionek
Tekst w łuku i okręgu
Tabulatory definiowane przez użytkownika
Drukowanie białego tekstu na czarnym tle (określane jednym kliknięciem myszy)
Obsługa formatów RTF, HTML i XAML
KODY KRESKOWE
Szereg 1- i 2-wymiarowych symboli
Obszerna biblioteka formatów kodów kreskowych będących standardem w branży
Możliwość wyświetlania znaków rozpoczęcia/zakończenia
Zmienna i nieograniczona szerokość i wysokość
Minimalna szerokość ograniczona jedynie rozdzielczością drukarki
Kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1 (wcześniej UCC/EAN)
Możliwość automatycznego określania cyfry kontrolnej
Sekwencyjnie numerowane kody kreskowe
Umieszczanie "czytelnego" tekstu w dowolnym punkcie względem kodów kreskowych
Dostosowywany szablon "czytelnych" znaków
Niezależne ukrywanie lub wyświetlanie znaków z różnych pól podrzędnych
GRAFIKA, OBRAZY I SYMBOLE
Rysowanie linii, okręgów, elips, prostokątów, zaokrąglonych prostokątów, trójkątów, wielokątów, strzałek, łyków, gwiazd i wielu innych kształtów
Wiele stylów linii zakreskowanych i linii złożonych
Opcje wypełniania linii i kształtów obejmują jednolity kolor, wielopunktowy gradient, wzór i mapę bitową
Importuj ponad 70 formatów graficznych, w tym BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG i innych
Zintegrowane wyszukiwanie i importowanie klipartów online
Obsługa TWAIN i WIA dla skanerów obrazów i aparatów
Podstawowe przetwarzanie obrazu: Możliwość dostosowania jasności, kontrastu, nasycenia, odcienia, ostrości, wygładzania, przycinania i inne
Biblioteki czcionek branżowych symboli graficznych
Powiązane grafiki pozwalają na dynamiczną zmianę grafiki zewnętrznej
Określanie obrazów i koloru tła dla szablonów
DRUKOWANIE
Obsługiwanych jest ponad 4 000 branżowych drukarek
Prawdziwe sterowniki dla systemu Windows mogą być używane przez inne programy
Sterowniki Seagull z monitorem stanu wyświetlają stan drukarki w standardowym buforze systemu Windows
Projektowanie i drukowanie dwustronne ("dupleks")
Niestandardowe szablony strony, w tym drukowanie poza etykietą w przypadku druku wielu stron (na przykład w celu uwzględnienia numeru strony)
Wiele szablonów na dokument
Zintegrowane szablony separatora zadania
Batch Maker umożliwia definiowanie i drukowanie "wsadów" złożonych z wielu formatów etykiet
Print Station obsługuje wybieranie i drukowanie dokumentów poprzez jedno kliknięcie
Warunkowe drukowanie szablonów
Eksportowanie szablonu kodu drukarki do drukarek obsługujących XML
Zaawansowany podgląd wydruku na ekranie
Zaawansowane sterowanie obcinakiem
Ustawienie pozycji na stronie dla częściowo użytych etykiet, kart lub znaczników
Obsługuje kody kreskowe, numery seryjne,
godzinę, datę i kopie w drukarce
Optymalizacja szybkości wykorzystuje ponownie powtarzające się dane zamiast ponownego ich wysyłania
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych
Jakość drukowania można ustawić z klawiatury lub w źródle danych
DRUKOWANIE KART I KODOWANIE
Przechwytywanie obrazu w czasie drukowania, obsługa kamer internetowych WIA i VFW
Automatyczne wykrywanie twarzy i przycinanie
Kodowanie paska magnetycznego
Kodowanie inteligentnych kart (zarówno dotykowych, jak i bezdotykowych)
SERIALIZACJA
Podstawowa serializacja: Numeryczne (podstawa 10), alfabetyczne (podstawa 26) i połączone numeryczne i alfabetyczne sekwencje ze zwiększaniem/zmniejszaniem o dowolną wartość
Zaawansowana serializacja: Serializacja alfanumeryczna (podstawa 36), szesnastkowa (podstawa 16) i o niestandardowej podstawie
Oddzielne opcje postępowania przy przekroczeniu zakresu i resetowanie wartości
Serializacja na stronę lub na zadanie; resetowanie liczników, gdy godzina lub data ulegnie zmianie
Serializacja, gdy źródło danych lub pole ulegnie zmianie; resetowanie liczników dla zmiany każdego rekordu bazy danych lub pola
Zachowanie lub rozszerzanie długości pola przy przekroczeniu zakresu
UZYSKIWANIE DANYCH
Formularze wprowadzania danych w czasie drukowania do danych z klawiatury i skanera kodów kreskowych
Współdzielenie globalnych pól danych ze wszystkimi dokumentami korzystającymi z tej samej systemowej bazy danych
Obsługa bazy danych za pomocą sterowników ADO.NET tak, by łączyły się z bazą danych
Dane z wagi obsługiwanej przez formularze wprowadzania danych
Obsługa Microsoft OLE DB i ODBC, w tym sterowniki dla: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase i innych
Odczytywanie plików Excel
Odczytywanie plików tekstowych ASCII i Unicode (rozdzielanie cudzysłowem i przecinkiem, o stałej szerokości pól i ze zdefiniowanym przez użytkownika separatorem)
Interfejs certyfikowany przez SAP dla dokumentów AII (Auto ID Infrastructure) XML
Odczytywanie danych z SAP IDocs
Interfejs certyfikowany przez Oracle dla żądań druku XML
Łączenie danych metodą "przeciągnij i upuść"
Wszechstronny dostęp do danych w wielu tabelach
Importowanie zmiennej grafiki z baz danych
Kreator kwerendy danych i asystent niestandardowych kwerend SQL
Indywidualne wybieranie rekordów w czasie drukowania
PRZETWARZANIE DANYCH
Pełna systemowa obsługa Unicode (nazwy pól, pliki,
serwery, drukarki itd.)
Skrypty Visual Basic do niestandardowego przetwarzania danych
Edytor skryptów Visual Basic do uproszczonej implementacji, dostępu i nawigacji po niestandardowym kodzie
Skrypty Visual Basic do obsługi zdarzeń otwierania, zamykania, zapisywania i drukowania dokumentów
Funkcja wyszukiwania i zamieniania w czasie drukowania
Definiowane przez użytkownika minimalne i maksymalne długości pól
Użycie i/lub wykluczenie wybranych fragmentów pól bazy danych
Dostosowane filtry wprowadzania danych i kontrola błędów
Niestandardowa konfiguracja obsługi poszczególnych komunikatów i ostrzeżeń
Łączenie wielu źródeł danych w obiekcie szablonu
Wpisywanie danych z klawiatury, użycie godziny i daty (z komputera PC lub drukarki)
Łatwe wprowadzanie specjalnych i "niedrukowanych" znaków sterujących
Udostępniane pola danych
Obsługa typu danych, w tym: tekstu, daty, godziny, liczby, waluty, wartości procentowej i ułamka
STANDARDOWA INTEGRACJA
Możliwość uruchomienia jako aplikacji "w tle"
Sterowanie z innych programów za pomocą ActiveX
Sterowanie z innych programów za pomocą wiersza polecenia
Wykrywa przychodzące dane, a następnie rozpoczyna zadania drukowania i rejestruje wyniki
Określanie zarówno dokumentu BarTender, jak i danych do druku z innych programów
Automatyczny wybór drukarki
Rejestrowanie w pliku: Błędów i zdarzeń
Rejestrowanie w bazie danych: Błędów i zdarzeń, a także szczegółów zadań drukowania programu BarTender
Niestandardowe wiadomości e-mail o błędach, zdarzeniach i stanie
Eksportowanie szablonów kodu drukarki dla SAPscript-ITF, klawiatur, drukarek akceptujących XML i inne
ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU
Administration Console zarządza pozwoleniami użytkowników i koduje dokumenty
Administration Console obsługuje podpisy elektroniczne i rejestruje żądania pozwolenia
Blokowanie dokumentów hasłami
Blokowanie programu BarTender w trybie "tylko do druku" chronionym hasłem
History Explorer umożliwia przeprowadzanie kontroli poprzednich zadań drukowania i innych zdarzeń
Rejestrowanie obrazów wszystkich wydruków
Rejestrowanie numeru rewizji oraz opisów zmian w pliku dokumentu
Librarian zarządza publikowaniem dokumentów, śledzeniem zmian oraz wycofywaniem w zabezpieczonej bazie danych
INTEGRACJA ZAAWANSOWANA
Certyfikat SAP dla integracji z AII
Odczytywanie danych z SAP IDocs
Certyfikat Oracle dla WMS i MSCA
Integracja z Oracle XML za pomocą gniazd TCP/IP
Obsługa zdarzeń IBM WebSphere Sensor
Przetwarza wyzwalacze w postaci plików, wiadomości e-mail oraz przez port szeregowy
Obsługuje wyzwalacze TCP/IP i transmisję danych
Optymalizuje odbieranie, uruchamianie i monitorowanie nowych zadań drukowania bez oczekiwania na zakończenie istniejących zadań
Może zwrócić odpowiedź ze stanem XML jako plik lub przez port TCP/IP
Dostępny jest szczegółowy stan zadania drukowania dla innych programów korzystających z ActiveX
Pakiet .NET SDK do sterowania jedną instancją programu BarTender jednocześnie. (dołączono przykłady C# i VB.NET)
Pakiet .NET SDK do sterowania wieloma instancjami programu BarTender jednocześnie
Pakiet .NET SDK dla systemowej bazy danych BarTender umożliwia automatyczne przeglądanie i ponowne drukowanie wcześniejszych zadań drukowania
Pakiet .NET SDK dla programu Librarian umożliwia automatyczne dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy, wpisywanie i wypisywanie plików itd.
Aplikacja próbna ASP.NET do drukowania z przeglądarki internetowej z możliwością dostosowania
Automatyczna konwersja różnych formatów XML za pomocą arkuszy stylów XSL
Skrypty poleceń BarTender XML przyspieszają automatyzację i upraszczają zdalne sterowanie
OBSŁUGA RFID
W pełni funkcjonalne obiekty rodzime RFID
Typy znaczników Encode EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d i Picotag
Obsługuje DoD, Wal-Mart i inne formaty danych EPC, w tym SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN
Obsługa wielu jedno- i dwubajtowych stron kodowych, w tym języków azjatyckich, UTF-8 i UTF-16
Możliwość duplikowania tekstowej lub szesnastkowej reprezentacji danych znacznika RFID w postaci tekstu i kodu kreskowego
Obsługa opcjonalnej ochrony przed zapisem
Obsługa segmentu i bloku startowego, w tym zapisywania do wielu bloków
Możliwość konfigurowania opcji RFID drukarki (np. przesunięcia transpondera i maksymalnej liczby ponowień)
Wyświetlanie anteny, chipu i podłoża na etykiecie. Wybór zdefiniowanych lub określanie niestandardowych map bitowych anteny
ZARZĄDZANIE DRUKIEM W FIRMIE
Optymalizacja żądań wielu etykiet od szeregu użytkowników sieciowych do jednego lub kilku serwerów
Drukowanie przez sieć w oparciu o wyszukiwarkę i drukowanie z Internetu
Obsługa serwerów klastrowych Windows
Reprint Console umożliwia wyszukiwanie i ponowne drukowanie wcześniejszych zadań
Konfiguruje zabezpieczenia, bufor i inne ustawienia wybranego sterownika dla wielu drukarek jednocześnie.
Printer Maestro wyświetla stan wszystkich zadań drukowania systemu Windows w jednym oknie
Printer Maestro śledzi użycie nośnika w drukarce i magazyn części drukarki. Generuje ostrzeżenia niestandardowe.
Logowanie zdarzeń drukarki w przypadku zadań drukowania systemu Windows oprócz pochodzących z programu BarTender
Określ niestandardowe ostrzeżenia dla zdarzeń drukarki i niskich poziomów magazynu
Więcej informacji

Omówienie programu BarTender

Co nowego w programie BarTender 2016

Porównaj wersje

Uzyskaj specyfikacje techniczne

Kup program BarTender

Aktualizuj program BarTender

Zarejestruj program BarTender

Uzyskaj pomoc techniczną

Pobierz sterowniki drukarek

Oprogramowanie do kodów kreskowych

Co mówią nasi klienci

"Zdolność programu BarTender do integracji z dowolnym systemem ERP i zarządzania oraz tworzenia dokumentów SDS w połączeniu z łatwą w użyciu i wszechstronną funkcją Intelligent Templates™ sprawiły, że jest to produkt wybierany do integracji i sprostania wyzwaniom związanym z zachowaniem zgodności z etykietami GHS przez wszystkich naszych klientów z branży chemicznej.”

—Rick Schilling, Prezes, Integrated Productivity Systems (IPSi)